måndag 13 februari 2017

Prioriterad timplan i svenska som andraspråk

Enligt de allmänna råden kan man organisera undervisningen för en nyanländ elev så att eleven läser extra mycket svenska (oftast som andraspråk) under ett års tid. På vår skola läser eleverna nästan alla ämnen trots att de har prioriterad timplan i svenska som andraspråk. Men de läser inte lika många timmar som timplanen förespråkar.


I vår förberedelsklass har vi behöriga lärare i svenska som andraspråk, matematik, engelska, NO- och SO-ämnen. När en elev är ny hos oss läser hen därför alla de teoretiska ämnena hos oss och de praktisk estetiska ämnena i sin ordinarie klass.


Jag tror att det är bra för eleverna om man på en skola kan organisera undervisningen så att alla elever läser i princip alla ämnen innan de går ut i ordinarie undervisning på heltid. Då får de en inblick i ämnena och skapar förkunskaper om de inte tidigare läst ämnena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar