måndag 6 februari 2017

Du borde blogga!

"Du borde blogga!"
"Hur tänker du att du ska sprida dina goda exempel i det språkutvecklande arbetet? Tänker du driva en blogg?"
Titt som tätt hör jag dessa uppmaningar, ibland på Facebook och vid ett tillfälle när jag var på "audition" för förstelärartjänsten som utannonserats i kommunen. Tjänsten som kommunövergripande förstelärare med fokus på språkutvecklande arbete blev glädjande nog min och tanken på blogg kändes som ett naturligt nästa steg.

Jag har arbetat med nyanlända elever de senaste 10 åren och dessförinnan i flera år med "vanliga svenska" elever. Innan jag började arbeta i Tjörns kommun arbetade jag i en förort som rankas som ett av Sveriges fattigaste områden. Hela 99% av skolans 500 elever hade invandrarbakgrund och av dessa räknades 40% som nyanlända. Där lärde jag mig mycket om utanförskap, segregation och kampen dessa fantastiska ungdomar kämpar varje dag för att klara grundskolan men även för att ta sig in i det svenska samhället. Det var väl där någonstans jag började brinna för just integration och en likvärdig skolgång för alla elever, oavsett bakgrund och socioekonomisk status. Detta kan du läsa mer om i bloggen http://sjumilapraktiken.se och i Sjumilaskolans handlingsplan.

Men inte bara eleverna lärde sig, även jag utmanades att utveckla min undervisning! Jag kämpade för att öka elevernas läsförståelse och förklara bättre utan att sänka den kognitiva nivån. Ja, jag behövde helt enkelt lära mig att arbeta mer språkutvecklande! Jag har läslyftet och genrepedagogiken Reading to Learn att tacka för mycket i detta arbete.

I den här bloggen ger jag en glimt av min nuvarande verklighet med fokus på framför allt det språkutvecklande arbetet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar