måndag 13 februari 2017

Eget arbete och språkstöd eller studiehandledning

Våra nyanlända elever på Häggvallskolan har något vi kallar eget arbete med språkstöd ett antal lektioner i veckan. Oavsett om man tillhör förberedelseklass eller är helt integrerad i ordinarieklass så har alla våra nyanlända elever rätt till extra stöd språkligt. Man räknas som nyanländ i fyra år.

Dessa lektioner kan vara riktade, tex språkstöd i hem- och konsumentkunskap eftersom det där är mycket teori. Det kan vara enbart EA och då innebär det att eleven själv tar ansvar för vad hen vill arbeta med. Det vi sett är att eleverna mår bäst av att vi bestämmer i förväg vad deras EA ska fokusera på. Därför kan det stå tex språkstöd ma/NO eller språkstöd SO på schemat.

Eftersom vi inte alltid har studiehandledare på elevens språk hos oss agerar vi lärare som språkstöd. Då fokuserar vi på att förklara för eleven med andra ord, illustrerar, hjälper till att bearbeta texter, stötta vid textskrivning osv. Just detta ser vi ger snabb progression för eleverna. Studiehandledning på elevernas modersmål fokuserar på att förstå utifrån modersmålet medan vårt språkstöd hjälper eleven att tänka på svenska och förstå ännu mer svenska. Jag tror att dessa två stöd kompletterar varandra mycket bra.

Hur organiseras då språkstödet eller studiehandledningen? Jo, vi tar av lektioner från den ordinarie undervisningen eller timplanen som tex eget arbete (skolan har organiserat det så i vissa klasser att man tar några minuter från varje ämne till detta) och språkval. De elever som inte läser ett b-språk får istället språkligt stöd hos oss. Vi tar ibland av elevens val-tiden till studiehandledning för de elever som vill. Vissa elever har anpassad studiegång vilket ger ännu mer flexibilitet i schemaläggningen kontra timplanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar