torsdag 19 oktober 2017

Okunskap från politiskt håll
Idag publicerades en debattartikel på Aftonbladet med anledning av några kommunpolitikers utspel mot modersmålsundervisning och ämnesundervisning i svenska som andraspråk. Vi är 250 lärare och yrkesverksamma inom skolans värld som står bakom artikeln. Det är fler som reagerat mot artikeln och tack och lov även den skolpolitiska talespersonen för partiet i fråga på nationell nivå.

Det är i allra högsta grad bekymmersamt när politiker inte är förankrade i forskning och beprövad erfarenhet när de gör utspel, särskilt då mot en grupp i samhället som redan har så många odds emot sig för att skyndsamt kunna integreras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar