tisdag 5 september 2017

Begreppsträning evolution
Jag fungerar som stöd för eleverna i åk 9 i deras ordinarie undervisning. Detta stöd tar sig i uttryck på flera olika vis. Tex är jag med på ämnesplaneringen, får ta del av viktiga dokument, läromedel, länktips osv. Eftersom jag i mitt uppdrag ska arbeta språkutvecklande kan naturligtvis även eleverna i ordinarie undervisning gynnas av det och inte bara "mina" nyanlända elever.


Den här veckan har eleverna test på bla viktiga begrepp inom evolutionen. Som nyanländ möter eleverna en mängd svåra och nya ämnesbegrepp. Skärmkorsord är ett exempel på hur man kan arbeta språkutvecklande med begreppen. Elever med samma modersmål kan växla mellan svenska och modersmålet när de förklarar orden för varandra. Även de "svenska" eleverna kan arbeta i par med denna uppgift. Känn dig fri att använda om du vill!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar