torsdag 1 juni 2017

Scaffolding och translanguaging i ämnet teknikHur ger man stöttning utan att det blir fusk eller att jag som lärare tar över och berättar vad eleven ska svara på ett prov eller en inlämningsuppgift?

När jag stöttar eleverna försöker jag ställa så öppna frågor som möjligt men samtidigt hjälpa dem att förklara vad uppgiften går ut på. De elever som inte är vana att analysera och förklara i flera led ger upp ganska snart när de får en mastig inlämningsuppgift.

Den senaste veckan har eleverna som läser teknik i ordinarie undervisning i åk 8 arbetat med en inlämningsuppgift kring ett framtida hållbart boende. Flertalet kunskapskrav täcks i uppgiften. De nyanlända eleverna som läser ämnet har gått i svensk skola mellan 6-12 månader och har begränsat ordförråd i svenska språket.

Den här gången har jag suttit långa stunder med några elever för att stötta dem i deras arbete. För det första tog jag över skrivandet. Jag förklarade för eleven att det inte står någonstans att eleven måste skriva på svenska för att få ett godkänt betyg. Istället fick eleven berätta om olika hållbara energilösningar. En elev hade skrivit två ord (isolering och solenergi) och tyckte att det inte fanns mer att berätta. När jag väl började fråga om hur isolering fungerar och varför solenergi är ett bra alternativ rasslade det till. Eleven berättade, jag ledsagade eleven i tankekedjan och skriv ner det hen berättade. Eleven fick dessutom berätta om vilken värmekälla hen hade i hemlandet. Det blev en intressant dialog där vi även kunde väva in hur det sett ut generationer bakåt och vad eleven tror kommer att hända med energikällorna i hemlandet i framtiden. När vi var klara hade vi skrivit en hel A4-sida och jag var lika stolt som eleven, tänk att hen kunde så mycket!

En annan elev hade så stora språkliga problem att förstå att jag betvivlade att hen skulle klara uppgiften. Men när vår studiehandledare kunde bistå mig med hjälp insåg jag plötsligt att eleven satt inne på mycket kunskap! Även här fick jag lära mig om ännu en värmekälla i det forna hemlandet. Tänk vilken fördel det är att arbeta utifrån translanguaging-modellen!

Varför jag valde bort att eleven själv skulle skriva på svenska beror främst på att vi inte hade tiden till det eftersom själva uppgiften var så pass omfattande och komplex. När jag tog över skrivandet kunde eleven istället fokusera på själva ämnesuppgiften och inte fastna i de språkliga begränsningarna. Jag meddelade givetvis ämneslärarna hur jag stöttat eleven. En av lärarna utbrast "Tänk om alla elever, inte bara de nyanlända, fick den här hjälpen, vilken bra hjälp det hade varit för dem!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar