onsdag 8 mars 2017

Svårt att hålla tiderna och gummiband

https://pixabay.com/p-1020374/?no_redirect
När jag började på Häggvallskolan för ett år sedan hade vi en spretig grupp elever som inte ville gå på de ordinarie lektionerna, de kom ofta mycket för sent till våra lektioner i FBK och verkade ofta ointresserade av att faktiskt lära sig. Detta var oerhört frustrerande! Så när ett nytt läsår och alla elever utom tre var nya i FBK hoppades vi på en bättre start. Det är ju lätt att negativa mönster går i arv från år till år.

Hur skulle vi komma till bukt med detta? Vi testade en mängd olika varianter, här är några av dem;
* Vi skippade fem- och tiominutersrasterna mellan lektioner i FBK. Vi lät eleverna arbeta i längre sjok och gav dem raster när energin sinade istället. De som har en skolbakgrund vittnar om tretimmarslektioner i sina hemländer så det är klart
att våra korta lektioner med korta raster emellan blir en kulturkrock i sig, för att inte tala om avsaknaden av disciplinen från hemländerna... En elev berättade hur han i sitt hemland hade fått stå med armarna rakt upp i luften i en timme ute i stekhet sol för att han hade varit sen.
* Vi följde med eleverna in i den ordinarie undervisningssalen eftersom de kände sig osäkra.
* Vi synliggjorde när eleverna skulle vara hos oss och i ordinarie undervisning genom att anslå det på tavlan och påtalade det för dem när det var dags att gå.
* Vi skapade fler grupper. Istället för att vi var två lärare på vissa lektioner delade vi upp eleverna sinsemellan.
* Men den största förändringen har nog varit att vi börjat "putta ut" eleverna även i de teoretiska ämnena (ursäkta ordvalet men det var lite så det kändes, du vet en fågelunge som ska flyga ut ur boet för första gången...). Vissa elever var hos oss i två månader och sedan fick de börja i matematik och NO i ordinarie klass eftersom de hade så pass goda förkunskaper i dessa ämnen.

https://pixabay.com/p-1574653/?no_redirect

När fler elever går ut i de teoretiska ämnena skapar det ett intresse hos dem som är i FBK till övervägande del. Just nu är vi inne i ett sådant positivt "flow" där alla elever vill ut mer i ordinarie undervisning och då tänker vi "gummiband". Med det menar vi att om det visar sig vara på tok för svårt så hämtar vi hem eleven till FBK igen och arbetar i ett lugnare tempo. Vi vill inte "knäcka" eleverna utan ge dem lagom svåra utmaningar med rätt stöttning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar